Sabine Hemmers, Life Coach

Welkom op mijn website!

Visie: Als je aan jezelf wil werken, ga je een veranderingsproces door. En als je dan in staat bent om je eigen coach te worden doordat je inzicht krijgt in begrippen als wereldmodel, zelfreflectie en lotsbepaaldheid, heb je de handvatten die nodig zijn om je eigen geluk te vergroten. Ik heb hiervoor een model ontwikkelt 'het veranderingsstuur.' Als coach wil ik mijn cliënten bewust maken van het bestaan van dit ‘veranderingsstuur’, en ze begeleiden om het ‘stuur’ ook daadwerkelijk ter hand te nemen. 

Ambitie: Als coach heb ik de ambitie om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de levenskwaliteit en het geluk van mensen.

Resultaat: Je krijgt inzicht in je gedrag en jouw onderliggende overtuigingen cq. normen en waarden, in de manier waarop je communiceert en de invloed daarvan op anderen. Dit stelt jou in staat om anders om te gaan met situaties, bepaalde typen mensen, jouw gevoelens en ervaringen. Door dit proces krijg je kracht en motivatie om te veranderen en de mogelijkheid om te werken aan je eigen levenssucces door je eigen coach te worden.

Voor wie: Alle vragen, wensen, problemen of klachten (geen lichamelijke) die iemand heeft, zijn terug te leiden naar de persoon zelf en daarom kun je met elke vraag, wens, probleem of klacht bij mij terecht.